Loading

Arş.Gör.Dr.

Emrah BUDAKOĞLU

Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

İletişim

ebudakoglu@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 57 10

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Budakoglu, E; Horasan, G; - Classification of seismic events using linear discriminant function (LDF) in the Sakarya region, Turkey - ACTA GEOPHYSICA - Vol.66 - pp.895 - ISSN : 1895-7455 - DOI : 10.1007/s11600-018-0179-1 - English - Article - 2018 - WOS:000448505400005
2 Ali SİLAHTAR, Gündüz HORASAN, Emrah BUDAKOĞLU, Eray YILDIRIM, H.Serdar KÜYÜK, Evrim YAVUZ, Deniz ÇAKA - Investigation of site properties in Adapazarı Turkey using microtremors and surface waves - Environmental Earth Sciences - Vol.75 - pp.1354 - ISSN : 1866-6280 - DOI : 10.1007/s12665-016-6151-y - 2016
3 Utkucu, M; Durmus, H; Yalcin, H; Budakoglu, E; Isik, E - Coulomb static stress changes before and after the 23 October 2011 Van, eastern Turkey, earthquake (M-W=7.1): implications for the earthquake hazard mitigation - NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES - Vol.13 - pp.1889 - ISSN : 1561-8633 - DOI : 10.5194/nhess-13-1889-2013 - English - Article - 2013 - WOS:000322533300016
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Utkucu, M.; Budakoglu, E.; Durmuş, H. - A discussion on the seismicity and seismic hazard of the Marmara Region (NW Turkey) | Marmara Bölgesinde (KB Türkiye) Depremsellik ve Deprem Tehlikesi Üzerine Bir Tarti{dotless}şma - Yerbilimleri/ Earth Sciences - Vol.32 - pp.187-212 - ISSN : 13012894 - Article - 2011 - SCOPUS_ID:84856012184
2 Utkucu, M.; Budakoğlu, E. ve Durmus, H. - A Discussion on the Seismicity and Seismic Hazard of the Marmara Region (NW Turkey) - Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe Universit - Vol.32 - pp.187 - Aralık - 2011
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Utkucu, M.; Durmus, H.,Budakoğlu, E. and Arman, H. - Seismic Hazard In The Marmara Region, Northwest Turkey - 11-14 December 2011 - 2011
2 Keskinsezer, A., Beyhan, G., Karavul, C., Budakoğlu, E. ve Arığ, N. - Çamlıdere-Peçenek Bölgesinin 3B Görüntüleme Tekniği ile Jeotermal Açıdan İncelenmesi - 23-25 Kasım - 2010 - SAU
3 Beyhan, G., Selim, H., Keskinsezer, A., Karavul, C. ve Budakoğlu, E. - İstanbul-Ömerli Barajının Güneyinde Kalan Bölgenin Mikrotremor Verileri ile Yerel Zeminin Etkisinin İncelenmesi - 13-15 Mayıs 2009 - 2009
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Utkucu, M., Durmuş, H., Budakoğlu, E. And Arman, H. - Seismic Hazard In The Marmara Region, Northwest Turkey. - 11-14 December - 2011 - SAU
2.4-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 KURNAZ, T.F.; BUDAKOĞLU, E.; DOMAÇ YALÇIN,H.; ARIĞ, N. - İSTANBUL ESENLER İLÇESİ İÇİN DEPREM TEHLİKESİNİN İNCELENMESİ - 2010 - SAU
2 Keklik F., Budakoğlu, E., Beyhan, G., - 20 Ekim 2006 Manyas (Kuş Gölü M=5.2) Depreminin Odak Mekanizması Çözümü - 23-25 Kasım - 2010 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Utkucu, M., Budakoğlu, E. Ve Gülen, L., - 8 Mart 2010 Başyurt (Karakoçan) Depremi (Mw=6.0) Telesismik Kaynak Özellikleri: Sismotektonik Çikarimlar - 11-14 Ekim - 2011 - SAU
2 Budakoğlu,E., E. Ulutaş, D. Çaka, M.F Özer - Marmara Bölgesinde Çizgi Deprem Kaynaklar ve Üretecekleri En Büyük Depremler, - 20-22 Haziran - 2007 - SAU
3 Budakoğlu,E., E. Ulutaş - Weibull Dağılımı ile İzmit ve İstanbul'da Deprem Olma Olasılığı, Ullusal Teknik Eğitim, - 20-22 Haziran - 2007 - SAU
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Murat UTKUCU, Hatice DURMUŞ, Hilal YALÇIN, Emrah BUDAKOĞLU, Levent GÜLEN - 23 Ekim 2011 Van (Doğu Anadolu) Depremi: Kırılma Modeli ve Artçı Deprem Dağılım Örüntüsü - 18-19 Ekim 2012 - 2012
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 ÇAYDAG - Vol.84950 - DOI : 1 - 114Y836 - 2015
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Gündüz HORASAN,Eray YILDIRIM, OSman KIRTEL, H.Serdar KÜYÜK, Esen AKBAޞ,Emrah BUDAKOОLU - Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü ve yakın çevresinin yerel zemin özelliklerinin belirlenmesi - Vol.24000 - DOI : 1 - 7 - Sakarya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2010-01-14-004 - 2010 - SAU-BAP -2010-01-14-004